Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Międzynarodowa współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku i Centrum Pedagogicko Psychologického Poradenstva a Prevencie Sabinov na Słowacji

2022-07-19 08:32
Międzynarodowa współpraca  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku i  Centrum Pedagogicko Psychologického Poradenstva a Prevencie Sabinov na Słowacji

29 czerwca 2022 r. Grzegorz Zelek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku wraz z Beatą Mišt Szkarłat - pedagogiem oraz Anną Pawlik – psychologiem, udali się do Centrum Pedagogicznego Poradnictwa Psychologicznego i Prewencji w Sabinovie na Słowacji. Przedsięwzięcie było planowane od wielu miesięcy, lecz z uwagi na obostrzenia covidowe nie mogło być realizowane w pierwotnym terminie. Celem spotkania było nawiązanie współpracy partnerskiej, a następnie wykorzystanie wspólnych „dobrych praktyk” w procesie diagnozy, terapii i wsparcia dzieci, uczniów, ich rodziców oraz opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców. Wizyta odbyła się w bardzo przyjaznej atmosferze, dzięki czemu trudności językowe okazały się drugoplanowe w stosunku do zainteresowania pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Poradnia w Sabinovie, której dyrektorem jest Pani Lubica Richmanová Fabišíková, zatrudnia psychologów, pedagogów specjalnych, doradców zawodowych i logopedów.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wymiana informacji na temat wykorzystywanych narzędzi diagnostycznych oraz rodzajów prowadzonej terapii. Pani Dyrektor zapoznała nas z głównymi założeniami Poradni, do których należą:

  • wspieranie i optymalizacja rozwoju osobistego, edukacyjnego i społecznego dzieci i młodzieży w wieku od 2 roku życia do zakończenia szkolenia zawodowego,
  • kompleksowe usługi diagnostyczne, doradcze i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
  • doradztwo dla ich rodziców, nauczycieli i wychowawców,
  • współpraca z przedszkolami, szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi,
  • współpraca z placówkami służby zdrowia i innymi placówkami opiekującymi się dziećmi, młodzieżą i rodziną.

Gościnność, serdeczność i otwartość pracowników Sabinovskiej Poradni stała się impulsem do rozszerzenia współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i terapii dzieci oraz uczniów z zaburzonymi funkcjami poznawczymi. Poradnia w Sabinovie z dużym powodzeniem pomaga uczniom w trudnościach rozwojowych i dydaktycznych wykorzystując nowatorską metodę opracowaną przez austriackiego psychologa klinicznego i psychoterapeutę, Panią Univ. prof. dr. Brigitte Sindelar. Metoda ta jest wykorzystywana do wykrywania i korygowania częściowych deficytów rozwojowych w przetwarzaniu informacji. Brigitte Sindelar uważa, że wydajność w pisaniu i czytaniu jest na tyle złożonym procesem, który wynika z połączenia procesów częściowego przetwarzania informacji, że wymaga specjalnego wsparcia. Model Pani Sindelar oparty jest na wiedzy z psychologii poznawczej, psychologii rozwojowej i neuropsychologii (https://mariatothovasimcakova.sk/metoda-dr-sindelar/).

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzesku we współpracy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Edukacji w Brzesku, planuje w nowym roku szkolnym, wykorzystać wiedzę i doświadczenie specjalistów z Poradni w Sabinovie celem organizacji konferencji połączonej z warsztatami, z wykorzystaniem Metody Sindelar. Zaproszenie partnerów z Poradni w Sabinovie pozwoli przybliżyć efekty stosowanej przez nich Metody Dr. Sindelar i być może wdrożyć ją w pracy z dziećmi i młodzieżą na lokalnym terenie.

 

Zobacz galerię