Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Od roku razem…

2023-03-10 11:38
Od roku razem…

Niedawno obchodziliśmy smutną rocznicę otwartej agresji Rosji na Ukrainę. Minął też rok odkąd do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Brzesku zaczęli napływać trafili uczniowie z Ukrainy, którzy wraz z rodzinami uciekli przed koszmarem wojny w swoim kraju. Znaleźli oni miejsce nie tylko w sercach naszej młodzieży, ale także w oddziałach przygotowawczych i klasach ogólnodostępnych. Każdego dnia szkoła stara się stworzyć im przyjazną atmosferę ale i jak najlepsze warunki do edukacji. Nie jest to łatwe, bo cierpimy na brak pomieszczeń do nauki, ale dzięki środkom na kształcenie obcokrajowców udało się zakupić meble oraz wyposażenie, z którego mogą korzystać podczas nauki. W ostatnich dniach oddaliśmy do dyspozycji uczniom ukraińskim laptopy zakupione przez szkołę, z których mogą korzystać podczas zajęć.

Pan Andrzej Potępa – starosta brzeski z zainteresowaniem obejrzał nowy sprzęt, meble i miejsce do nauki urządzone na świetlicy, w której prezentujemy prace plastyczne wykonane w ubiegłym roku przez uczniów z Ukrainy. Pan Starosta dał się namówić dyrektorowi liceum p. Ryszardowi Ostrowskiemu oraz uczącym w oddziale przygotowawczym p. Ewie Godlewskiej – Jeneralskiej i p. Markowi Antoszowi na rozmowę o sytuacji sprzed roku. Wspominając te pierwsze dni, kiedy fala uchodźców z Ukrainy trafiła do powiatu brzeskiego, mówił o niezwykłym zaangażowaniu ludzi w pomoc. Spontaniczne, masowe zbiórki pieniędzy, darów były wręcz niewiarygodne. Powiat ze swojej strony zapewnił miejsca noclegowe w lokalach powiatu i gmin naszego regionu, a także miejsca do wydawania posiłków. Trzeba było od początki i jak najszybciej stworzyć cały system, który pozwolił „wchłonąć” taką rzeszę ludzi. Z czasem, gdy sytuacja nieco się ustabilizowała, zaczęto tworzyć nie tylko szkolne oddziały przygotowawcze w szkołach podstawowych i średnich, ale też miejsca w żłobkach i przedszkolach, by ukraińscy rodzice mogli zostawić tam swoje pociechy i poszukiwać pracy. Zorganizowano też bezpłatne kursy języka polskiego dla dorosłych. Z miesiąca na miesiąc osób, którymi powiat się opiekował, było coraz mniej. Część z nich wyjechała dalej na Zachód, wielu otworzyło własną działalność gospodarczą, bądź znaleźli zatrudnienie w tutejszych firmach. Zmniejszyła się też liczba uczniów w oddziale przygotowawczym. Kilkoro opanowało język polski w stopniu umożliwiającym rozpoczęcie nauki w klasach ogólnodostępnych, część wróciła do kraju.

Od 1 marca weszła w życie ustawa, która ogranicza pomoc państwa dla obywateli. Według nowelizacji pomoc socjalna obejmująca zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, przysługująca obywatelom Ukrainy, udzielana będzie przez 120 dni od dnia wjazdu do Polski. Po upływie tego okresu pomoc może być zapewniona w przypadku pokrycia z góry przez obywatela Ukrainy (posiadającego nr PESEL) 50 % kosztów tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy, pomoc może być zapewniona w przypadku pokrycia 75% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie. Obowiązek poniesienia kosztów nie będzie dotyczyć osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, osób, które ukończyły 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat, kobiet w ciąży, osób wychowujących dziecko do 12 miesiąca życia, osób samotnie sprawujących opiekę nad więcej niż dwojgiem dzieci, małoletnich oraz ich opiekunów oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy. Oczywiście na wsparcie lokalnych środowisk nasi goście zawsze mogą liczyć.

 

Zobacz galerię