Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Sala Integracji Sensorycznej w SOSW w Złotej

2019-12-17 13:32
Sala Integracji Sensorycznej w SOSW w Złotej

W dniu 09 grudnia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotej nastąpiło oficjalne otwarcie Sali Integracji Sensorycznej, która została wyposażona m.in. ze środków finansowych  pozyskanych z akcji charytatywnej TVP „Reklama Dzieciom 2019”. Nasza placówka otrzymała na ten cel najwyższą możliwą kwotę w wysokości 20 tys. złotych.

dsc-0285-copy.jpg

Podczas uroczystości otwarcia zaszczycili nas swą obecnością m.in.: Starosta Powiatu Brzeskiego – p. A. Potępa, asystent Biura poselskiego p. poseł J. Szczurek – Żelazko – p. P. Rudnik,  oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

dsc-0314-copy.jpg

Warto podkreślić, że SOSW  w Złotej w ramach rządowego Programu „Za życiem” pełni rolę Wiodącego Ośrodka Koordynująco – Rehabilitacyjno - Opiekuńczego (OKRO) organizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD).

W ramach zajęć z WWRD oferujemy dzieciom rożne formy pomocy m.in. terapię integracji sensorycznej. Nowo otwarta sala będzie służyć m.in. realizacji tego typu zajęć.

dsc-0286-copy.jpg

dsc-0310-copy.jpg

dsc-0320-copy.jpg

dsc-0322-copy.jpg

dsc-0362-copy.jpg

Na czym polega Terapia Integracji Sensorycznej?

Integracja sensoryczna jest procesem neurologicznym, dzięki któremu wrażenia  sensoryczne płynące z otoczenia i własnego ciała mogą być użyte w celowym działaniu.

Zaburzenia integracji sensorycznej wpływają negatywnie na wiele obszarów funkcjonowania dziecka. Opóźniają komunikację, rozwój motoryczny, społeczny
i emocjonalny.
Negatywny wpływ na rozwój procesów integracji sensorycznej ma m.in. nadopiekuńczość rodziców. Często na placu zabaw słyszymy „nie biegaj, bo się przewrócisz…”, „nie wchodź, bo spadniesz, skręcisz nogę …”, „ja to zrobię, bo będzie szybciej…”. Odbieramy w ten sposób dzieciom możliwość doświadczania, a co za tym idzie uczenia się podstawowych czynności.

Integracja sensoryczna jest jedną z metod wykorzystywanych w terapii i stymulacji dzieci, szczególnie (chociaż nie tylko) niepełnosprawnych (dzieci z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym, trudnościami w nauce szkolnej i uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego). Metoda ta powstała w USA w latach 60 XX wieku. Jej autorką jest psycholog kliniczny i terapeutka Jean Ayres. W Polsce metoda ta istnieje od 1993 roku.

Jest ona szczególnie ważna w okresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, służy głównie wyrównywaniu szans w rozwoju. Jest to system ćwiczeń, zabaw
i aktywności proponowanych dziecku
, który ma prowokować i wyzwalać odpowiednie reakcje sensoryczne.                                                                                                     

Zajęcia mają postać „naukowej zabawy ” z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu i są dla dzieci prawdziwą przyjemnością! Celem zajęć jest nie tylko zabawa ale poprawna integracja pracy zmysłów dotyku, słuchu, wzroku, węchu, smaku, zmysłu równowagi, aby mogły być one  użyte w konkretnym działaniu zakończonym sukcesem.                 
W przyjaznym otoczeniu (zjeżdżalnie, huśtawki, piłki rehabilitacyjne, trampoliny, drabinki) dziecko pod okiem terapeuty uczy się w sposób bardziej efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne. Efekty terapii są widoczne. Dziecko stopniowo zaczyna lepiej funkcjonować w sferze ruchowej, emocjonalnej, poznawczej. Pokonuje trudności, z jakimi się zmaga.

Aby terapia była w pełni skuteczna muszą być spełnione określone warunki:

 • rodzice współpracują z terapeutą, realizują jego wskazówki na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego;
 • spotkania terapeutyczne z dzieckiem odbywają się systematycznie.

Terapię integracji sensorycznej przeprowadza wykwalifikowany terapeuta, ćwiczenia
i metody pracy dobiera pod konkretne dziecko, jego predyspozycje. Zajęcia są przeprowadzane indywidualnie, w specjalnie do tego przygotowanej Sali.            
Terapia integracji sensorycznej nie ma na celu nauki konkretnych umiejętności,
a usprawnianie integrowania odbierania i prawidłowego interpretowania bodźców przez mózg. Ta kontrolowana i efektywna zabawa ma na celu stymulację wybranych zmysłów, a dzięki temu rozwinięcie określonych obszarów, takich jak motoryka duża, motoryka mała, koncentracja uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Pamiętajmy, że terapia metodą integracji sensorycznej nie jest „lekarstwem” na wszystkie nieprawidłowości. Jest jedynie metodą terapeutyczną, która wspomaga rozwój dziecka i ułatwia jego funkcjonowanie w środowisku domowym oraz rówieśniczym.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 • jest przeznaczone dla małych dzieci, wykazujących nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzin;
 • sprzyja pokonywaniu problemów rozwojowych, przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole we właściwym czasie, uzyskaniu samodzielności odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;
 • ma na celu stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 r.ż.);
 • w skład zespołu WWRD wchodzą w zależności od potrzeb dziecka: pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, fizjoterapeuta, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej  oraz inni specjaliści.

WWRD TO FORMA POMOCY DLA DZIECI  UDZIELANA W SOSW W ZŁOTEJ  BEZPŁATNIE!

W ramach zajęć oferujemy dzieciom m.in. następujące formy pomocy:

 • terapia integracji sensorycznej (SI)
 • terapia ręki
 • fizjoterapia
 • zajęcia z pedagogiem
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z logopedą ( w tym logorytmika)
 • dogoterpia

Warunkiem objęcia dziecka specjalistycznymi formami pomocy jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt:


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 im. Marii Konopnickiej w Złotej 32-859 Złota 292

tel. 14 66 39 083, 14 68 45 430
e-mail:sosw_zlota@interia.pl

Koordynator programu: Dominika Musiał