Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Oferta edukacyjna - ZS w Szczurowej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski lub niemiecki.
(planowany przedmiot uzupełniający – elementy prawa)

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

Szkoła dla uczniów, którzy chcą podjąć studia na kierunkach: historia, filologia polska, prawo, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne.

UWAGA !

Kształcenie odbywa się również na poziomie 3 letniego LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH (przedmioty rozszerzone: j. angielski, historia) – absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy.


TECHNIKUM

4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK HANDLOWIEC

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 • organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
 • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
 • prowadzenie działań reklamowych i marketingowych,
 • organizowanie i prowadzenie działalności handlowej,
 • zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Praktyka:

Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik handlowiec odbywają 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, sklepach, hurtowniach i magazynach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs: sprzedawca,
 • kurs: florysta.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:

Technik handlowiec to zawód szerokoprofilowy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych jako specjaliści od marketingu, akwizycji towarów, reklamy czy księgowości, przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy produktów, szefowie działu sprzedaży. Znajdą również zatrudnienie w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach i magazynach, przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności. Szkoła wyposaża w wiedzę i umiejętności niezbędne w celu uruchomienia i działalności własnej firmy handlowej.

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka.

  Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 •      planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 •      obliczanie podatków,
 •      prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 •      prowadzenie rachunkowości,
 •      wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka:

Uczniowie technikum kształcący się w zawodzie technik ekonomista odbywają  6 tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po odbyciu kursu kwalifikacyjnego i potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:

 Technik ekonomista może być zatrudniony w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach,  w bankach, w administracji publicznej, organizacjach międzynarodowych, na stanowiskach ekspertów, doradców i konsultantów różnych szczebli.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ   

przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 • przygotowanie publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej,
 • prowadzenie procesów drukowania cyfrowego,
 • przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
 • obróbka druków cyfrowych,
 • prowadzenie procesów drukowania przestrzennego 3D,
 • obróbka przestrzennych druków 3D.

Praktyka:

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbywają 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach poligraficznych, drukarniach, firmach reklamowych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:

Technik cyfrowych procesów graficznych i poligrafii może być zatrudniony w: agencjach reklamowych,  studiach graficznych, wydawnictwach, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia. 

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 • organizowanie działalności turystycznej,
 • organizowanie imprez i usług turystycznych,
 • rozliczenie imprez i usług turystycznych,
 • obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych.

Praktyka:

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywają 8-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach turystycznych, biurach podróży, hotelach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs: administrator czasu wolnego,
 • kurs: recepcjonista – menadżer w hotelu.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:

Technik obsługi turystycznej może być zatrudniony: w biurach podróży,  punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny.


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

WIELOZAWODOWA, dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: sprzedawca, betoniarz – zbrojarz, murarz- tynkarz, kucharz, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy, fryzjer, elektryk, wędliniarz, stolarz, posadzkarz.

UWAGA!

Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej mogą uczyć się w naszej szkole a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - dla dorosłych:

 • PROWADZENIE SPRZEDAŻY
 • PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNEJ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to bezpłatna forma kształcenia, adresowana do osób dorosłych (legitymujących się świadectwem ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej lub dyplomem ukończenia szkoły wyższej), zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy i umiejętności.  To elastyczny system kształcenia, umożliwiający w systemie zaocznym (w czasie 1,5 roku – soboty, niedziele) przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, umożliwiające przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.