Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Młodzieżowa Rada Powiatu BrzeskiegoMłodzieżowa Rada Powiatu Brzeskiego jest grupą młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników, w demokratycznych wyborach organizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski. Młodzieżowa Rada Powiatu Brzeskiego działa już od 3 lat mając na swoim koncie m.in. organizację imprez i konkursów edukacyjnych.
            Uczniowie decydując się na pracę w Radzie biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Celem funkcjonowania Rady jest bowiem wyrobienie postaw obywatelskich i przygotowanie młodzieży do życia i uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Rada realizuje cele poprzez współpracę z władzami samorządowymi, oświatowymi oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw bezpośrednio dotyczących młodzieży oraz przez wspieranie i organizowanie życia kulturalnego, sportowego oraz intelektualnego wśród młodzieży.
            Samorząd stara się efektywnie wspierać pracę Młodzieżowej Rady zarówno merytorycznie jak i organizacyjnie, pamiętając jednak, że Rada jest autonomiczna w swoich działaniach. Za sprawną komunikację między młodymi ludźmi a samorządem odpowiada opiekun rady, którego zadaniem jest zapewnienie swobodnego przepływu informacji pomiędzy młodzieżową radą a Starostwem Powiatowym w Brzesku.