Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Wakacyjne staże furtką do kariery zawodowej

2022-08-29 12:24
Wakacyjne staże furtką do kariery zawodowej

Płatne staże zawodowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizowane są przez Powiat Brzeski już od kilku lat. Ta forma pozyskiwania praktycznych umiejętności cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy chętnie biorą udział w projekcie pn. „Fachowcy w swojej branży”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, tym samym produktywnie wykorzystując czas wakacji.

W tym roku 99 uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych Powiatu Brzeskiego, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa ,technik budownictwa, technik programista, technik reklamy, technik fotografii i multimediów, technik logistyk, technik elektryk, technik mechatronik, zrealizowało wakacyjny staż w wymiarze 150 godzin.

Projekt „Fachowcy w swojej branży” łączy młodych i ambitnych ludzi z lokalnymi przedsiębiorcami. Dzięki zaangażowaniu, życzliwości i pomocy pracodawców działających na terenie powiatu Brzeskiego, Bocheńskiego oraz Nowosądeckiego, możliwa była realizacja staży zawodowych.
W powyższe przedsięwzięcie zaangażowała się grupa 36 przedsiębiorstw, w tym zarówno duże zakłady produkcyjne, jak i mniejsze firmy usługowe. Uczniowie zdobywali doświadczenie i umiejętności praktyczne w branżach : teleinformatycznej: VDR Łukasz Zamęta, F.U.H CLIMAX Rafał Kraj, Grupa Krawczyk Sp. z o.o., Urząd Miejski w Czchowie, PIXEL Sklep komputerowy Grzegorz Motak, Comtel Group Sp. z o.o., F.H.U. „BKI”, budowlanej: JAWOR Usługi Remontowo-Budowlane, TopGeo Sp. z o.o., hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej: ATIS Sp. z o.o., Hotel i Gospoda POD KAMIENIEM A.H.M. Chmura s.c., LILILAND Sp. z o.o., elektro-energetycznej: MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o., MABUCHI MOTOR POLAND Sp. z o.o., ELPOM Paweł Stec, elektroniczno-mechatronicznej: IGLOO Sp. z o.o., P.H.U. MARK Sp. z o.o., ekonomiczno-administracyjnej: P.U.H. „KOLTRANS” Sp. jawna Paweł Kulig i wspólnicy, Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie, Usługi Księgowe Rach-Mad, Gmina Iwkowa, P.P.H.U. „NITUS” Piotr Nowak, Urząd Miejski w Brzesku, Biuro Rachunkowe Grażyna Rataj, Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego Sp. z o.o., GLM Gołąb Sp.j., Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej z siedzibą w Tęgoborzy, KAMIR-PORFIDO Sp. z o.o., poligraficznej i audiowizualnej : Elektro-Szyld Wyrób i Montaż Reklam Wiesław Piasecki, P.H „Wojewoda”, spedycyjno-logistycznej: Boss Sped Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transportowe Edmund Leś, Zasada Trans-Spedition Sp. z o.o. Sp.j., Karpiel Sp. z o.o., poligraficznej : Studio Reklamy Max-Media Sp. z o.o.

Realizując program stażu uczniowie mieli możliwość pogłębienia dotychczas nabytej wiedzy, udoskonalenia umiejętności branżowych, a co równie istotne, skonfrontowania wyobrażeń o pracy na danym stanowisku z rzeczywistością, dzięki czemu będą mogli uniknąć błędnych decyzji zawodowych w przyszłości, lub utwierdzić się w przekonaniu, że wybrana ścieżka zawodowa obrana została słusznie.

Na zakończenie stażu uczniowie otrzymali stypendium w wysokości 2300zł netto, oraz zwrot kosztów dojazdu. Zakładom pracy zrefundowano dodatek do wynagrodzenia dla opiekunów, jak również pozostałe koszty związane z realizacją przedsięwzięcia.

Wszystkim przedsiębiorcom serdecznie dziękujemy za wzorową współpracę, opiekę nad stażystami, a co najważniejsze, za skrupulatne wprowadzenie młodych i ambitnych osób na rynek pracy, co w przyszłości niewątpliwie zaowocuje.

 

Zobacz galerię