Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Oferta edukacyjna ZSP nr 1 w Brzesku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia, biologia.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: medycyna, ratownictwo medyczne, farmacja, biotechnologia, weterynaria, rolnictwo, biologia, chemia, fizjoterapia, zootechnika,   technologia chemiczna, ochrona środowiska.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski lub język niemiecki
(planowany przedmiot dodatkowy - rysunek).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

Studia na kierunkach technicznych:  architektura, matematyka, fizyka, uczelnie techniczne, ale również medyczne, ekonomiczne czy nawet prawnicze.

Przedmioty rozszerzone: informatyka, geografia, język angielski lub język niemiecki.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: geografia, informatyka, hotelarstwo, stosunki gospodarcze, europeistyka, turystyka i rekreacja.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki
(planowany przedmiot dodatkowy – biomatematyka).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

Studia na kierunkach: medycznych, lekarskich,  farmacji, stomatologii, ochronie środowiska, chemii, technologii chemicznej.

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski lub język niemiecki
(planowane przedmioty dodatkowe - edukacja medialno-techniczna oraz dziennikarstwo i media społecznościowe).

PATRONAT MERYTORYCZNY: TVP KRAKÓW

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: filologia polska, filologia angielska lub niemiecka, historia, europeistyka, dziennikarstwo, politologia, pedagogika, psychologia.                              

Przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski lub język niemiecki

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

Studia na kierunkach ekonomicznych, m. in.: stosunki międzynarodowe,  zarządzanie, administracja oraz na kierunkach historia i politologia, prawo. Zdobycie wiedzy z zakresu prawa i administracji, funkcjonowania samorządu, zwiększenie aktywności młodzieży w życiu społeczności lokalnej.


TECHNIKUM IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK EKONOMISTA

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 •   planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 •   obliczanie podatków,
 •   prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 •   prowadzenie rachunkowości,
 •   wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzącychdziałalność gospodarczą.

  Praktyka:

   Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni.

 Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs: techniki sprzedaży,
 • kurs: księgowy,
 • kurs: rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych. 

 Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

 Absolwent  kończący technikum w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dodatkowo dyplom technika rachunkowości po odbyciu kursu  kwalifikacyjnego i potwierdzeniu kwalifikacji  „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

 Możliwości w zakresie zatrudnienia:

 Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty otwierają się możliwości pracy w administracji, handlu, księgowości, a także istnieje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK INFORMATYK

 Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.

 Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 Absolwent jest przygotowany do:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

 Praktyka:

  Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs: zaawansowane zarządzanie bazami danych.

 Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

  Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich” i ”Montaż i eksploatacja sieci rozległych” istnieje możliwość uzyskania  dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk.

 Możliwości w zakresie zatrudnienia:

Technik informatyk może podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery m.in.: w punktach serwisowych, działach obsługi informatycznej każdej firmy, działach obsługi i administrowania sieciami komputerowymi, działach  obsługi graficznej wydawnictw, działach obsługi marketingowej firm, projektowania i administrowania  stron. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej w  zakresie usług informatycznych.

 TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

 Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

 Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 • organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • organizowanie oraz prowadzenie kampanii reklamowej,
 • projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych.

 Praktyka:

    Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

 Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs: grafika komputerowa.

   Możliwości w zakresie zatrudnienia:

    Technik organizacji reklamy może podejmować pracę w agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w biurach ogłoszeń, studiach graficznych i działach promocji środkach masowego przekazu oraz w działach promocji i reklamy podmiotów gospodarczych. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalność gospodarczej.

 TECHNIK LOGISTYK

  Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

 Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: 

 • przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu,
 • przechowywanie  towarów,
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej,
 • planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych,
 • planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów spedycyjnych.

 Praktyka:

    Szkoła organizuje praktykę zawodową w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, w wymiarze 4 tygodni.

 Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs: dokumentowanie usług transportowych,
 • kurs: operator wózków widłowych.

 Możliwości w zakresie zatrudnienia:

     Technik logistyk może podejmować pracę w działach  logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, jak również jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Przedmioty rozszerzone: język angielski, informatyka.

   Zakres kompetencji zawodowych absolwenta: 

 • przygotowanie planu zdjęciowego,
 • rejestrowanie obrazu,
 • obróbki i publikowanie obrazu,
 • przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
 • wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych.

 Praktyka:

    Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

 Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs: warsztaty aplikacji multimedialnych,
 • kurs: obróbka cyfrowa zdjęć.

 Możliwości w zakresie zatrudnienia:

 Technik fotografii i multimediów może podejmować pracę w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług. Jest również  przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

 


SZKOŁA POLICEALNA

dla dorosłych 2 letnia

TECHNIK ADMINISTRACJI

 Zakres kompetencji absolwenta:

 •   wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 •   sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
 •   prowadzenie postępowania administracyjnego.

 Praktyka:

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni.

 Możliwości w zakresie zatrudnienia:

Po uzyskaniu tytułu technika administracji otwierają się możliwości pracy w administracji rządowej i administracjach specjalnych, w jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy,  w samorządach zawodowych i gospodarczych, w przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji.

 TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 Zakres kompetencji absolwenta:

 •  prowadzenie rachunkowości,
 •  rozliczanie danin publicznych,
 •  rozliczanie wynagrodzeń,
 •  rozliczanie składek pobieranych przez ZUS,
 •  prowadzanie analizy finansowej.

 Praktyka:

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

 Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji ” istnieje możliwość  uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

 Możliwości w zakresie zatrudnienia:

Z tytułem technik rachunkowości znajdziesz zatrudnienie w firmach ubezpieczeniowych, w biurach podatkowych i rachunkowych, w urzędach. Praca czeka również w firmach, którym zależy na profesjonalnym prowadzeniu działu rachunkowości.


 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

3-letnie (dla absolwentów ZSZ – 2-letnie)

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – dla dorosłych:

 • PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ,
 • OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTCE ADMINISTRACYJNEJ.