Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz wszystkie galerie

Zobacz też

26.jpg26.jpg23.jpg25.jpg24.jpg27.jpg

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Z dniem 31 października zakończony został   projekt projekt  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2. Był jednym z pierwszych i największych przedsięwzięć w Polsce, którego budżet wyniósł 154 miliony złotych (czas realizacji projektu 01.01.2010 r - 31.10.2015 r). Ze wsparcia mogły korzystać technika, technika uzupełniające, zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły policealne dla młodzieży, mające status placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
Głównym celem projektu była modernizacja i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce a także doposażenie w sprzęt techniczny i dydaktyczny, który wykorzystywany był podczas prowadzenia kursów i zajęć.

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego Małopolskiego” łączna kwota dla Powiatu Brzeskiego na zorganizowanie kursów i wyposażenie pracowni we wszystkich szkołach zawodowych, dla których powiat brzeski jest organem prowadzącym oraz na wydatki związane z personelem i utrzymaniem biura projektu wyniosła 5.019.604,54 zł, w tym 4.379.604,95 zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu państwa (2,25%), a kwota 639.999,59 zł (12,75%) stanowiła wkład własny Powiatu.

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” uczniowie mogli korzystać z wielu form wsparcia:

Rodzaj formy wsparcia  Przykłady realizowanych form wsparcia

KURSY z branż:

 • mechaniczno-mechatronicznej
 • budowlanej
 • informatyczno-elektronicznej
 • turystyczno-gastronomicznej
 • usługowej
Programowania robotów mobilnych, Programowania robotów przemysłowych, Konserwacji i obsługi napędów elektrycznych, Komputerowe wspomaganie projektowania, Grafiki komputerowej,  Spawacza, Administracji i obsługi baz danych, Elektroniki pojazdowej, Kuchnie świata, Kurs baristy, Managera restauracji i gastronomii, Przedłużania włosów, Jak  i w co inwestować żeby zarobić?, Specjalisty ds. funduszy unijnych, Obsługi specjalistycznych programów finansowo księgowych, Na specjalistę ds. turystycznych, Języka migowego.
STAŻE – WIZYTY ZAWODOZNAWCZE Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie połączona z wizytą w Sejmie i Senacie RP, wyjazd na IV Ogólnopolski salon dekarski w Łodzi, Centrum Technicznego Delphi, , do Fiat Auto Poland S.A. w Tychach, Restauracji Wierzynek w Krakowie, Fabryki Opla w Gliwicach, 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE
KOMPETENCJE KLUCZOWE
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki, zajęcia wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego branżowego oraz języka niemieckiego

 

    Ponadto projekt pozwalał na uzyskanie prawa jazdy kategorii B i C, uprawnień do prowadzenia wózków widłowych oraz operatora koparko-ładowarki. 
Szkoły biorące udział w projekcie zostały wyposażone w sprzęt m.in. do pracowni gastronomicznych, informatycznych, ekonomicznych, językowych, mechatronicznych, techniki biurowej oraz podręczniki i pomoce dydaktyczne.

STATYSTYKA:

 • od czerwca 2010 roku do 30 września 2015 roku w projekcie wzięło udział 2299 uczniów wszystkich szkół, dla których Powiat Brzeski jest organem prowadzącym, w tym 993 kobiety oraz 1306 mężczyzn,
 • przeprowadzono 399 kursów oraz zajęć z kompetencji kluczowych,
 • liczba certyfikatów, uprawnień, zaświadczeń otrzymanych przez uczniów w ramach projektu wyniosła 6161, w tym liczba potwierdzających nabyte kwalifikacje i uprawnienia to 1205,
 • 1841 uczniów ukończyło kursy, w tym 832 uczniów uczestniczyło w zajęciach z kompetencji kluczowych,
 • 1013 uczniów wzięło udział w stażach-wizytach zawodoznawczych oraz płatnych stażach u przedsiębiorców,
 • 30 przedsiębiorców i instytucji nawiązało współpracę w zakresie realizacji płatnych staży.


 Galeria