Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Informacja o PPP

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzesku czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, sekretariat od 8.00 do 16.00.

Korzystanie z jej usług jest bezpłatne i objęte pełną dyskrecją. Konsultacje, badania diagnostyczne lub terapie mogą odbywać się na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów – nie potrzeba mieć skierowania ze szkoły czy od lekarza.

W Poradni uzyskasz pomoc: psychologa, pedagoga, logopedy, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga i doradcy zawodowego, którzy w diagnozie i terapii korzystają z nowoczesnych metod zgodnych ze światowymi standardami. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczymy na wysokim poziomie, systematycznie wzbogacając ofertę placówki i stale podnosząc jakość naszej pracy. Poradnia posiada dobrze wyposażone gabinety do prowadzenia diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Pracownicy Poradni udzielają szeroko pojętej pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży, rodzinie, jak również nauczycielom i wychowawcom podejmującym trud kształcenia i wychowania młodych ludzi.

Na terenie Poradni oferujemy pomoc w formie: indywidualnych konsultacji związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz pomoc w wyborze kierunku kształcenia, a także terapii dla dzieci i młodzieży prowadzonej indywidualnie lub grupowo.

Terapia psychologiczna obejmuje zaburzenia m.in. emocjonalne, zachowania, nastroju, funkcjonowania społecznego, odżywiania (anoreksja, bulimia) oraz hiperkinetyczne (ADHD). Prowadzone są także zajęcia z dziećmi o charakterze socjoterapeutycznym, VIT Wideotrening Komunikacji, systemowa terapia rodzin oraz zajęcia warsztatowe dla rodziców i nauczycieli: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

W ramach terapii pedagogicznej prowadzone są ćwiczenia usprawniające i stymulujące zaburzone funkcje słuchowe, wzrokowe, manualne i grafomotoryczne oraz usprawniające poprawne pisanie i czytanie dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce szkolnej (klasa IV-VI) oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji (klasa I-III).

W Poradni odbywają się także zajęcia z dziećmi słabo słyszącymi i niesłyszącymi (terapia surdopedagogiczna) oraz z dziećmi słabo widzącymi i niewidomymi (terapia tyflopedagogiczna), a także zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z zespołem Downa.

Dzieci, wymagające terapii logopedycznej uczęszczają na ćwiczenia z zakresu: stymulacji rozwoju mowy, korekty wad wymowy, zaburzeń komunikacji oraz usprawniania artykulacji i funkcji niezbędnych w przygotowaniu do nauki czytania i pisania. Prowadzone są także grupowe zajęcia z logorytmiki dla dzieci od 3 roku życia oraz badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy Platformą Badań Zmysłów.

Na terenie szkół i przedszkoli prowadzimy psychoedukacyjne warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży, badania przesiewowe dzieci 5,6,7-letnich, prelekcje oraz konsultacje dla rodziców, uczestniczymy w zebraniach z rodzicami, prowadzimy szkolenia rad pedagogicznych.

Na terenie Poradni działa Zespół Orzekający wydający orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Terminy rozmów i badań należy wcześniej ustalić osobiście lub telefonicznie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!