Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Oferta edukacyjna ZSP w Czchowie

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3 letnie dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum

Przedmioty rozszerzone: geografia, biologia, język angielski

 Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

Szkoła dla uczniów, którzy planują podjąć studia na kierunkach: turystyka, rekreacja, geografia, geodezja, hotelarstwo, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, filologia angielska.

UWAGA !

Kształcenie odbywa się również na poziomie 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy).


 TECHNIKUM

4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

 TECHNIK EKONOMISTA

 Przedmioty rozszerzone: angielski, geografia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • obliczanie podatków,
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenie rachunkowości,
 • wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

  Praktyka:

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista w cyklu kształcenia odbywają 6-tygodniową praktykę na stanowiskach biurowych w firmach, urzędach administracji publicznej, bankach, zakładach produkcyjnych, usługowych i handlowych. 
Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie odbywają również praktyki w firmach usługowych i urzędach w Anglii, Hiszpanii, Portugalii.

 Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs: kasy fiskalne,
 • kurs: obsługi programu SYMFONIA,
 • kurs: obsługi programu PŁATNIK.

 Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:

Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty istnieje możliwość  podjęcia pracy w administracji, handlu, księgowości, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Przedmioty rozszerzone: angielski, chemia.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 • ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie,
 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów,
 • planowanie i ocena żywienia,
 • organizowanie produkcji gastronomicznej,
 • planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Praktyka:

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach gastronomicznych różnego typu, np. w restauracjach, barach, bistrach, kawiarniach, stołówkach, hotelach, firmach cateringowych.
Dzięki realizowanym  projektom uczniowie odbywają praktyki w zakładach zbiorowego żywienia, restauracjach i hotelachw Niemczech.

 Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

 • kurs: barmański  I i II stopnia,
 • kurs: barista,
 • kurs: zdobnictwo cukiernicze,
 • kurs: kuchnia molekularna,
 • kurs: kelner serwis specjalny i synchroniczny,
 • kurs: catering.

 Możliwości w zakresie zatrudnienia:

Po uzyskaniu tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w firmach świadczących usługi w zakresie organizacji przyjęć, cateringu, gastronomii, agroturystyki.


Branżowa Szkoła I Stopnia

3 – letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

KUCHARZ

kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne odbywa się w szkole.

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

 •  przechowywanie żywności,
 •  sporządzania potraw i napojów,
 •  wykonywania czynności związanych z ekspedycją  potraw i napojów.

 Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.\


WIELOZAWODOWA,  dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach:

fryzjer, sprzedawca, lakiernik, kamieniarz, kierowca – mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, stolarz, sprzedawca, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik.

 Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej, mogą uczyć się w naszej szkole, a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

 Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:

Absolwent może uzyskać tytuł technika po zdobyciu wykształcenia  średniego i potwierdzeniu kwalifikacji w ramach odpowiedniego kursu kwalifikacji zawodowych.


SZKOŁA POLICEALNA

2 – letnia, dla dorosłych, na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego, technikum.

TECHNIK  ADMINISTRACJI

Zakres kompetencji absolwenta:

 •  wykonywanie prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 •  sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
 •  prowadzenie postępowania administracyjnego.

 Praktyka:

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:

Po uzyskani tytułu technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej, m.in. w: urzędach wojewódzkich, urzędach rejonowych, urzędach powiatowych i gmin, sądach, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych,  bankach, urzędach skarbowych.