Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Informacje o Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku

dji-0014-2.jpg

Technikum im. J. Piłsudskiego zapewnia bogatą ofertę kształcenia zawodowego w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk, technik reklamy i technik fotografii i multimediów. Ponadto w ofercie szkoły znalazły się przedmioty dodatkowe, które pozwalają na dobre przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych: matematyka w praktyce i konwersacje z języka angielskiego.  Nauczanie języków obcych odbywa się z podziałem na grupy, w zależności od stopnia zaawansowania. Szkoła proponuje naukę języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka francuskiego.

Możliwość pełnego rozwoju osobowego ucznia oraz jego zainteresowań gwarantuje szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz realizacja projektów unijnych mi. in. Modernizacja kształcenia zawodowego, Logistyk i informatyk - zawody przyszłości, POWER - Kształcimy zawodowo, Rozwój kształcenia zawodowego, Małopolska Chmura Edukacyjna.

W ramach projektów pracownie zawodowe są sukcesywnie doposażane w nowoczesny sprzęt, cyklicznie są organizowane zajęcia mające na celu podniesienie umiejętności zawodowych młodzieży, uczniowie uczestniczą w wizytach i wycieczkach zawodoznawczych w firmach na terenie całego kraju. Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych kursach, szkoleniach, płatnych stażach wakacyjnych, praktykach zagranicznych (odbyły się praktyki w Hiszpanii - Walencja, Sewilla, we Włoszech - Rimini - Praktyki zagraniczne organizowane w ramach programu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"). 

W trosce o rozwój i wychowanie szkoła realizuje warsztaty integracyjne, profilaktyczne, zawodoznawcze prowadzone przez pedagoga i doradcę zawodowego. Działalność ta wspierana jest przez nauczycieli organizujących wyjazdy edukacyjne na wykłady oraz warsztaty naukowe na wyższe uczelnie, także wizyty i wycieczki zawodoznawcze kierowane do uczniów Technikum.

Realizując proces dydaktyczny, szkoła wykorzystuje pracownie zawodowe: komputerowe, symulacyjną, logistyczną, reklamy, montażu, fotociemnię i studio fotograficzne, laboratorium językowe, pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i bazę dydaktyczną, doposażoną ze środków budżetowych i unijnych.

Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku jest szkołą przygotowującą uczniów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie.

Absolwenci szkoły są dobrze przygotowani, zarówno w sferze umiejętności jak i osobowości – do pracy zawodowej i życia w społeczeństwie otwartym w warunkach demokracji i integracji z krajami Unii Europejskiej. Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku przygotowuje młodych ludzi do życia w dobie gospodarki wolnorynkowej i dominacji informacji. Uczy podejmowania decyzji dotyczących własnego rozwoju i rozwoju drugiego człowieka. Stwarza warunki rozwoju uczniom zdolnym, którzy kierują się na studia. Wspiera uczniów mających trudności w nauce dodatkową pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczycieli, pedagoga, doradcy zawodowego.

Zadania wychowawcze szkoły mocno wspiera aktywna działalność organizacji szkolnych. Samorząd Uczniowski na początku każdego roku szkolnego przeprowadza kiermasz podręczników szkolnych. Wraz z Pocztami Sztandarowymi młodzież uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz obchodach miejsko – gminnych.

Szkoła promuje działania na rzecz potrzebujących. Członkowie Klubu Honorowego Dawcy Krwi systematycznie uczestniczą w akcjach oddawania krwi, Szkolne Koło Wolontariuszy, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Caritas oraz harcerze z Drużyny Wędrowniczej ZHP angażują się w akcje charytatywne na rzecz szkolnej i lokalnej społeczności.

Corocznie w szkoła gości przedstawicieli wyższych uczelni w ramach Szkolnych Dni Kariery. Tradycją szkoły jest organizowanie Dnia Patrona Roku, Dni Języków Obcych, Dni Matematyki i Informatyki, Tygodnia Przedsiębiorczości. Od roku szkolnego 2020/21 nauczyciele przedmiotów zawodowych w ofercie szkoły zaproponowali Tydzień Kształcenia Zawodowego, mający na celu promocję działań poszczególnych kierunków zawodowych w Technikum.

Szkoła dba o integrację zespołów klasowych oraz wspiera rozwój uczniów organizując ogniska klasowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, rajdy edukacyjne, wyjazdy do filharmonii, koncerty, muzeum, teatru, wyjazdy na Dni Otwarte Szkół Wyższych.

Uczniowie Technikum odnoszą również liczne sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim m.in., w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, w Konkursie z Wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych, w Małopolskim Konkursie Własnych Prac Technicznych, w Ogólnopolskim Konkursie Liga Młodych Logistyków, w Ogólnopolskim Konkursie Zobaczyć matematykę. Prace uczniów opracowane w ramach projektu Małopolskie Talenty były nagradzane i przedstawione na Forum Młodych Talentów, a w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna (zajęcia online z języka angielskiego) uczniowie zdobyli I miejsce.