Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz wszystkie galerie

Zobacz też

26.jpg26.jpg23.jpg25.jpg24.jpg27.jpg

Małopolska Chmura Edukacyjna – Wyposażenie w sprzęt

logo.png

Postanowieniami umowy Partnerskiej z dnia 11 sierpnia 2016 Powiat Brzeski przystąpił do realizacji projektu pn.„Małopolska Chmura Edukacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 2 Osi Priorytetowej, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji, który jest projektem infrastrukturalnym pozakonkursowym.

Liderem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Realizacja projektu pozwoli na wyposażenie szkół, uczelni oraz innych podmiotów realizujących projekt w niezbędny sprzęt do prowadzenia lekcji oraz zajęć edukacyjnych w trybie on-line. Sprzęt ten umożliwi realizację zajęć w czasie rzeczywistym pomiędzy szkołami i uczelniami.
Wartość całego projektu to 1 000 000 złotych. Zakres przedsięwzięcia jest powiązany z zadaniami planowanymi w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.