Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz wszystkie galerie

Zobacz też

26.jpg26.jpg23.jpg25.jpg24.jpg27.jpg

Samodzielne życie
Projekt pn.: „Samodzielne życie – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Budżet projektu określono na 6 040 000 zł.

Czas realizacji projektu: sierpień 2008 – wrzesień 2014. 

Powiat Brzeski, jako partner realizował projekt od marca 2013 r. do września 2014 r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze dla którego jest organem prowadzącym. MOS w Łysej Górze  jest to  jedyna tego typu placówka funkcjonująca na terenie Województwa Małopolskiego. Jej wychowankami jest młodzież gimnazjalna, która z powodu problemów rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Wychowankowie trafiają do ośrodka na podstawie wniosków rodziców bądź opiekunów prawnych. Dzięki wsparciu jakie wychowankowie MOS-u w Łysej Górze otrzymali w ramach projektu nastąpiło zmniejszenie braków w kompetencjach kluczowych mogących spowodować, iż w dorosłym życiu byliby skazani  na marginalizację i wykluczenie społeczne.


W ramach projektu realizowane były  w MOS w Łysej Górze  następujące działania:
- kursy i szkolenia zawodowe zależne od predyspozycji wychowanków i potrzeb rynku pracy tj. roboty wykończeniowe w budownictwie, kurs elektronika pojazdów, barista,
- kurs poradnictwo zawodowe,
- kursy gastronomiczne,
- kurs prawa jazdy kat. B,
- wizyty zawodoznawcze,
- zajęcia usamodzielniające,
- ogniska integracyjne,
- zajęcia w stadninie koni z elementami jeździectwa i hipoterapii.

Beneficjentem projektu było Województwo Małopolskie, a partnerami projektu były Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie, Gmina Miejska Kraków i Powiat Brzeski.


Rezultatami miękkimi projektu to:
- zwiększenie dostępu do zatrudnienia co najmniej 37 wychowanków,
- wzrost kompetencji zawodowych co najmniej 37 wychowanków,
- nabycie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy przez co najmniej  37 wychowanków,
- zaktywizowanie w kreowaniu własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej co najmniej 20 wychowanków.

Rezultatami twardymi projektu to:
- wdrożenie Programu Aktywizacji Wychowanków w MOS w Łysej Górze,
- co najmniej 37 wychowanków zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy zakonczyli udział w projekcie,
-  co najmniej 234 świadectwa ukończenia kursów i szkoleń.