Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz wszystkie galerie

Zobacz też

26.jpg26.jpg23.jpg25.jpg24.jpg27.jpg

I-C-T


         Projekt pn.: „ICT – Inspirujące – Ciekawe – Twórcze – program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych i socjoterapii” był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Budżet projektu określono na 4 970 000 zł.

Czas realizacji projektu: sierpień 2008 – wrzesień 2014.

Powiat Brzeski, jako partner realizował projekt od marca 2013 r. do września 2014 r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łysej Górze, dla którego jest organem prowadzącym. Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych  wychowanków MOS-u. Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z sześciu podstawowych przedmiotów szkolnych tj. matematyki. j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, biologii, fizyki, oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienie i możliwości wychowanków. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze miały wyrównywać zarówno braki programowe sięgające często kilku lat wstecz, jak również kształtować podstawowe umiejętności szkolne, redukować negatywizm szkolny. W ramach zajęć wdrażane były nowe, innowacyjne formy nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz środków audiowizualnych. Edukacja prowadzona była również w ramach pozaszkolnych form edukacji w postaci jednodniowych wyjazdów  sportowych oraz 2 – dniowych wycieczek górskich połączonych z edukacją w nietypowej formie.

Beneficjentem projektu było Województwo Małopolskie, które w ramach realizacji projektu współpracowało z 3 partnerami: Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie, Gminą Miejską Kraków oraz Powiatem Brzeskim.


Rezultatami miękkimi projektu to:
- Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej co najmniej 37 wychowanków MOS
- Rozwój potencjału intelektualnego oraz podniesienie świadomości potrzeby kształcenia przez całe życie u co najmniej 37 wychowanków MOS
- Podniesienie kompetencji kluczowych co najmniej 37 wychowanków biorących udział w projekcie
- Zwiększenie szans na zatrudnienie  co najmniej 37 wychowanków
- Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych co najmniej 37 osób biorących udział w projekcie.

Rezultatami twardymi projektu to:
- Program Rozwoju Ośrodka wdrożony przez MOS w Łysej Górze
- Co najmniej 37 wychowanków uczestniczących w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i pozalekcyjnych
- 13 rodzajów zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ze szczególnym uwzględnieniem jeżyków obcych.