Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Stypendia Starosty Brzeskiego

Stypendium Starosty Brzeskiego jest pewną formą pomocy finansowej wypłacaną z budżetu Powiatu Brzeskiego, mającą charakter motywacyjny.

Może je otrzymać uczeń, który w danym roku szkolnym:

  • jest laureatem lub finalistą międzynarodowej, krajowej olimpiady przedmiotowej, ogólnopolskiego konkursu wiedzy lub,
  • jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub konkursu wiedzy na szczeblu wojewódzkim.

Przyznawane jest w wysokości:

  • 2 000,00 zł – dla laureata międzynarodowej, krajowej olimpiady przedmiotowej, ogólnopolskiego konkursu wiedzy,
  • 1 000,00 zł – dla finalisty międzynarodowej, krajowej olimpiady przedmiotowej, ogólnopolskiego konkursu wiedzy,
  • 1 500,00 zł – dla laureata olimpiady przedmiotowej lub konkursu wiedzy na szczeblu wojewódzkim,
  • 500,00 zł – dla finalisty olimpiady przedmiotowej lub konkursu wiedzy na szczeblu wojewódzkim.

Stypendium wypłaca się jednorazowo, nie później niż do dnia 31 VIII danego roku budżetowego. 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Brzesku
ul. Głowackiego 51
II piętro, pokój nr 213
od poniedziałku do piątku 730-15 30

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku
ul. Piastowska 2B
I piętro, pokój nr 103
od poniedziałku do piątku 730-15 30


Wniosek