Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz wszystkie galerie

Zobacz też

26.jpg26.jpg23.jpg25.jpg24.jpg27.jpg

Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne II

edu-baner-ue-projekty.jpg

Powiat Brzeski na podstawie umowy nr RPMP.10.01.04-12-0062/2020  realizuje projekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne II”  w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałane 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, typ B małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Projekt zakłada podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach.

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna realizowany jest w Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Brzesku dla którego Powiat Brzeski jest organem prowadzącym. Jego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkoły oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym i niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć on-line z zakresu matematyki i biologii przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie w/w szkoły. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia rozwijające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w 2 obszarach tematycznych: matematyka i biologia. Zajęcia odbywać się będą we współpracy z uczelniami wyższymi w formie zajęć on-line w okresie dwóch semestrów w roku szkolnym 2020/2021, w których będzie realizowany projekt. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczyć będą w zajęciach na uczelni wyższej. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy przygotowanych w projekcie koordynacyjnym Małopolska Chmura Edukacyjna. Zostaną także zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Każdy obszar będzie realizowany przez jedną grupę uczniów. Projekt realizowany jest od września 2020 do czerwca 2021 roku. Realizacja projektu umożliwi uczestnikom projektu rozwijanie zdolności i zainteresowań ze wsparciem wiodących uczelni co pozwoli na zwiększenie świadomości wyboru kierunków studiów i specyfiki studiowania, zwiększenie ich motywacji do kontynuacji nauki oraz pozwoli na wyrównanie poziomu dostępu do wiedzy i nauki na terenie woj. małopolskiego m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Budżet projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – przedmioty ogólne II” wynosi 14 413,67 zł, w tym współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 12 251,61 zł, kwota 1 402,06 zł pochodzi z budżetu państwa a wysokość wkładu własnego to 760,00 zł.