Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Najnowsze galerie

Zobacz wszystkie galerie

Zobacz też

26.jpg26.jpg23.jpg25.jpg24.jpg27.jpg

Wektory życia

Powiat Brzeski 10 listopada 2023 r. podpisał umowę z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" (M.P. z 2022 r. poz. 64), w części dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”, Priorytet V. Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, określonego w art. 90v ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, polegającego na szkoleniu nauczycieli, w tym szczególnie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, biologów, nauczycieli wychowawców w celu przekazania przez nich zdobytej wiedzy i umiejętności podczas realizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.).

W ramach tego działania zostały opracowane warsztaty profilaktyczne (12 tematów) z zakresu zdrowia prokreacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „Wektory życia”.

Program obejmuje problematykę dorastania, dokonywania świadomych wyborów, miłości, małżeństwa, rodziny, zdrowia prokreacyjnego. Scenariusze zostały opracowane na bazie najnowszej wiedzy biologicznej, medycznej, socjologicznej, psychologicznej.

Kursy dla  nauczycieli zgłoszonych przez szkoły do Programu, organizuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Nauczyciele, którzy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu Programu „Wektory życia” są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wymiarze 12 godzin (4 godziny w 2023 r. oraz 8 godzin w 2024 r.).

Program realizowany jest w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, Technikum im. J. Piłsudskiego w Brzesku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotej.

wektory-zycia.png