Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Technikum im. J.Piłsudskiego w Brzesku: Prelekcja „Segregacja odpadów oraz ograniczanie ich powstawania”

2024-05-29 08:20
Technikum im. J.Piłsudskiego w Brzesku: Prelekcja „Segregacja odpadów oraz ograniczanie ich powstawania”

Dnia 22 maja w godz. 10.35- 13.10, uczniowie klas 2FT, 2TL, 2AT, 3IT, 4FT pod opieką p. Moniki Madej, p. Małgorzaty Kluski i p. Kingi Gorzelańskiej, wzięli udział w prelekcji ekologicznej, dotyczącej segregacji odpadów oraz ograniczenia produkcji odpadów.

Lekcje zostały przeprowadzone przez Panią Małgorzatę Bartkiewicz, w ramach projektu realizowanego przez Powiat Brzeski z  LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego".

Prelekcja miała formę pogadanki na temat zasad ekologicznego stylu życia, której celem jest ograniczenie konsumpcji oraz świadome podejście do gospodarowania odpadami.

Uczniowie poznali zasadę 4R:

Refuse - odrzucaj, odmawiaj

Reduce - ogranicz

Reuse - wykorzystaj ponownie

Recycle - odzyskuj.

Natomiast w ramach warsztatów, uczniowie próbowali przypasować odpady do poszczególnych koszy na tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło, biodegradowalne, mieszane oraz substancje niebezpieczne. Omówiono poprawność wykonania zadania oraz podano przykłady śmieci, które powinny i nie powinny wylądować w konkretnych koszach.

Dziękujemy Pani Annie Górskiej z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku za zorganizowanie zajęć w naszej szkole.

 

Zobacz galerię