Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

"Samorząd wspierający szkoły z pasją"

2012-08-27 21:38
"Samorząd wspierający szkoły z pasją"

            Taki tytuł otrzymał Powiat Brzeski podczas uroczystości zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na Zamku Królewskim w Warszawie w ramach podsumowania Roku Szkoły z Pasją. „Samorząd wspierający Szkoły z Pasją” to nowy program prowadzony jako inicjatywa flagowa Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ogłosiło rok szkolny 2011/2012 „Rokiem Szkoły z Pasją”. Kampania trwała od listopada 2011 r. do czerwca 2012 r. a jej adresatami były jednostki samorządów terytorialnych z terenu całej Polski. W ramach programu zorganizowany został konkurs na najlepsze przykłady dobrych praktyk, pokazujących jak samorządy terytorialne realizują, bądź wspierają programy edukacyjne i młodzieżowe oparte na współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz edukacji.
Wyróżniające się przykłady dobrej współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami oraz instytucjami funkcjonującymi w obszarze edukacji uznane zostały za jedne z najciekawszych i inspirujących do rozwoju edukacji z pasją. Na ręce Starosty Brzeskiego oraz Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku złożony został certyfikat nadający Powiatowi Brzeskiemu tytuł „Samorządu wspierającego szkoły z pasją”.

    Wśród dobrych praktyk, które zdaniem organizatorów konkursu wyznaczają wysokie standardy pracy  naszego samorządu w dziedzinie edukacji znalazły się m.in. projekty unijne wdrażane i realizowane przez Powiat Brzeski w szkołach ponadgimnazjalnych (np. „Gastronomia i Hotelarstwo”, „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”), projekty realizowane w szkołach i placówkach przez organizacje pozarządowe we współpracy z naszym Powiatem (m.in. projekty Federacji Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży „Wzrastanie” finansowane z PO KL), jak również wspieranie przez samorząd działań Fundacji św. Marcina PATRIA et MISERICORDIA w tworzeniu elitarnego Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Łysej Górze. Docenione zostały również różnorodne inicjatywy Starostwa takie jak np. coroczna organizacja Powiatowych Targów Edukacyjnych. Otrzymanie tytułu przez Powiat Brzeski potwierdza tezę, że samorząd i organizacje pozarządowe mogą wspólnie wzmacniać ofertę szkolną, budować lokalną politykę oświatową i działać tak, że szkoły na jego terenie stają się narzędziem rozwoju lokalnego.