Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Jubileusz 50-lecia Zielonki

2019-02-13 10:41
Jubileusz 50-lecia Zielonki

„Korzenie z ziemi nie domagają się nagrody za to, że obdarzają owocami gałęzie…” Rabindranath Tagore

50 lat minęło…
Rok 2019 to czas złotego jubileuszu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, popularnej brzeskiej „Zielonki”, największej szkoły w powiecie brzeskim.

Dwudniowe obchody rozpoczęła w piątek 1 lutego 2019 r. uroczysta msza święta koncelebrowana w Kościele pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku pod przewodnictwem JE Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Jeża. Podniosły charakter nabożeństwa uświetniła uroczysta liturgia z okolicznościowym kazaniem i poświęceniem przez JE Biskupa Tarnowskiego nowego sztandaru zespołu oraz przekazaniem przez Dyrekcję szkoły daru w postaci ornatu w kolorach misyjnych. Po jubileuszowej mszy nastąpił przemarsz ulicami miasta pocztów sztandarowych szkół powiatu brzeskiego wraz z uczestnikami liturgii na dalszą część obchodów już w budynku hali sportowej ZSP nr 2.

50cio-lecie65.jpg

Uroczystość rozpoczęła projekcja okolicznościowego filmu prezentującego w skrócie pięć dekad „Zielonki” na tle przełomowych wydarzeń z życia Polski, Europy i świata. Po wspólnie odśpiewanym hymnie narodowym dyr. Jerzy Soska wraz z wicedyr. Patrycją Ptak-Żołną przywitali liczne grono zaproszonych gości. 
Złoty jubileusz szkoły uświetnili swą obecnością m. in.: JE biskup tarnowski Andrzej Jeż, wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, st. wizytator tarnowskiej Delegatury KO w Krakowie Andrzej Szlanta, zarząd i radni Powiatu Brzeskiego z wicestarostą Maciejem Podobińskim, członkiem Zarządu Ryszardem Ożógiem, przew. Rady Powiatu Kazimierzem Brzykiem, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, przedstawiciele miejskich i powiatowych instytucji, brzeskich parafii, wójtowie gmin, dyrektorzy szkół, pracodawcy, rodzice reprezentujący Radę Rodziców, a także byli dyrektorzy, emeryci, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły.

dsc-1110.jpg

Po powitaniach nastał czas przemówień zaproszonych gości poświęconych złotemu jubileuszowi ZSP nr 2, odczytania przekazanych listów i dyplomów, okolicznościowych podarunków – w tym ufundowanego przez starostę brzeskiego Andrzeja Potępę jubileuszowego grantu na zakup modelu automatycznej linii produkcyjnej do pracowni mechatronicznej – oraz bardziej osobistych wspomnień tych z przemawiających gości, którzy byli absolwentami brzeskiej „Zielonki”. 
Szczególnie podniosły moment stanowiło przekazanie dyr. Jerzemu Sosce przez przew. Rady Rodziców Małgorzatę Opiołę nowego sztandaru szkoły z nazwą „Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku” (bo tak właśnie nazywać się ma popularna „Zielonka” od roku szkolnego 2019/2020), zakończone wspólnym odśpiewaniem nowego hymnu szkoły oraz złożeniem przez dyrektora, wiceminister zdrowia i burmistrza Brzeska wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Patronów szkoły – Bohaterów Westerplatte w holu głównym placówki.

50cio-lecie115.jpg

Część artystyczna złożona z montażu słowno–muzycznego, przeplatanego dialogami nawiązującymi do poszczególnych okresów, piosenkami z tych czasów, humorystycznymi scenkami zderzającymi dawne i współczesne realia oraz prezentacjami nawiązującymi do kolejnych pięciu dekad Jubilatki, opowiadała historię „Zielonki” – od niełatwych początków Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej we wrześniu 1969 r. po czasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 stojącego w obliczu zmiany nazwy placówki i kolejnej reformy szkolnictwa średniego.

50cio-lecie76.jpg

Ciekawym i wzruszającym dopełnieniem wystąpień młodzieży były wspomnienia pamiętnych dyrektorów, nauczycieli i byłych uczniów placówki: rozpoczęte przez emerytowaną nauczycielkę matematyki Janinę Zając (dekada 1969-1978), kontynuowane przez absolwenta i obecnego nauczyciela wf-u Wiesława Gibesa (1979-1988), byłych dyrektorów – dyr. Mieczysława Kościelniaka i wicedyr. Ryszarda Ożoga (1989-1998) oraz dyr. Bogdana Hajdugę (1999-2008), a zakończone przez obecnego dyrektora, zarazem absolwenta szkoły – Jerzego Soskę (2009-2018).

50cio-lecie98.jpg

Kończąc jubileuszową galę, dyr. J. Soska podziękował zaangażowanym w jej przygotowanie osobom, wręczając nagrody oraz okolicznościowe dyplomy m.in.: wicedyr. Patrycji Ptak-Żołnie, Marzenie Lechowicz-Liro, Małgorzacie Bielawskiej, Annie Rudnik, Magdalenie Żure-Opile, Agnieszce Kornaś, Wojciechowi Nowackiemu, Mirosławowi Musialskiemu i Annie Skoczek. Zaprosił zebranych do kontynuowania oficjalnych obchodów w dn. 2 lutego br. podczas sobotnich uroczystości – m. in. spotkań byłych uczniów z ich wychowawcami i nauczycielami oraz wieczornego Balu Absolwenta. 

Dariusz Chrzan

50cio-lecie107.jpg

50cio-lecie77.jpg

50cio-lecie68.jpg

50cio-lecie93.jpg

50cio-lecie89.jpg