Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Innowacyjne metody w dydaktyce

2017-10-09 12:53
Innowacyjne metody w dydaktyceInnowacyjne metody w dydaktyce

 
W dniu 25 września 2017 roku w ZSP nr 2 odbyło się spotkanie szkoleniowe uczestników projektu: „Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL) – nową szansą na rozwój szkoły”. Jednym z celów tego projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym w zakresie metody zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL) oraz stosowania nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK). Podczas szkolenia kol. Ewa Świerczek i Anna Skoczek zaprezentowały dwie innowacyjne metody pracy: Kahoot i WebQuest
 

 

            
Platforma Kahoot jest nowoczesnym narzędziem umożliwiającym (bezpłatnie, po zarejestrowaniu się na stronie https://kahoot.com) tworzenie quizów i ankiet, które urozmaici tradycyjną ocenę i testowanie w klasie. Niewątpliwą zaletą testów tworzonych na platformie Kahoot, jest możliwość wykorzystania potencjału urządzeń mobilnych, którymi dysponują uczniowie, takich jak telefony czy tablety, za pomocą których uczniowie mogą odpowiadać na pytania zawarte w teście. Ponadto jest to narzędzie intuicyjne, proste w obsłudze, zatem przygotowanie quizu nie wymaga zbyt wiele czasu. Uczniowie nie muszą zakładać kont, wystarczy wejść na stronę kahoot.it i wpisać udostępniony przez nauczyciela pin.
Kol. Ewa Świerczek w czasie spotkania zapoznała z obsługą platformy Kahoot i przedstawiła przykładowy test z wiedzy ogólnej. Nauczyciele rozwiązywali go z wykorzystaniem telefonów komórkowych.
  


WebQuest jest odmianą projektu edukacyjnego wykorzystującą technologie informacyjno-komunikacyjne i przede wszystkim źródła internetowe do opracowania zagadnienia. Dzięki wyszukiwaniu, porządkowaniu i selekcji informacji uczniowie mają możliwość kształcenia krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Metoda WebQuest zakłada poszukiwanie rozwiązania problemu poprzez sprecyzowanie zadań dla uczniów, określenie efektu końcowego, wskazanie źródeł internetowych, prezentację rezultatów i ocenę wg wcześniej podanych kryteriów (mogą to być kryteria oceny CKE).

Struktura WebQuest obejmuje:
•         WSTĘP 
•         ZADANIE
•         PROCES
•         OCENĘ
•         KONKLUZJĘ

Kol. Anna Skoczek zaprezentowała przykładowy WebQuest „Dwudziestolecie międzywojenne”, który został przygotowany pod jej kierunkiem przez uczniów  kl. 4TI w ub. roku.
Przypomnijmy, że projekt w ramach, którego odbyło się spotkanie uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Czas jego  realizacji obejmuje okres od 01.09.2016r. do 30.11.2017r., a całkowite dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 222 856,09 zł.

Michał Jemioło
koordynator projektu