Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Ach, co to był za dzień! - wyjątkowe święto szkoły na Zielonce

2018-01-30 15:07
Ach, co to był za dzień! - wyjątkowe święto szkoły na Zielonce
 


ACH, CO TO BYŁ ZA DZIEŃ! – WYJĄTKOWE ŚWIĘTO SZKOŁY NA ZIELONCE

Tegoroczne Święto Szkoły przybrało niespotykaną dotąd formę – uroczystej gali 
z okazji Inauguracji Roku Jubileuszowego 50 – lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku.
Społeczność Zielonki zapamięta je na długo.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie ze szkolnym ceremoniałem: wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Licznie zgromadzonych gości, w tym władze i radnych Powiatu Brzeskiego, dyrektorów lokalnych zakładów
i przedsiębiorstw, dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu brzeskiego, nauczycieli, pracowników oraz uczniów przywitał dyrektor pan Jerzy Soska.


W swym przemówieniu przedstawił atuty szkoły oraz zasługi, jakie dla jej rozwoju mieli dotychczasowi dyrektorzy i nauczyciele.

W pełnym humoru dialogu zaprezentował pięćdziesięcioletnią Zielonkę jako dojrzałą, doświadczoną, mądrą i rozważną osobę, przed którą jeszcze pełny rozkwit i świetlana przyszłość. Następnie dyrektor Jerzy Soska przedstawił Komitet Honorowy Roku Jubileuszowego, w skład którego weszli byli dyrektorzy, nauczyciele – emeryci oraz przyjaciele szkoły. Omówił także wiele przedsięwzięć i projektów, które będą realizowane
z okazji 50 – lecia szkoły. Będą to między innymi:

- bieg sztafetowy Gręboszów – Brzesko,
- konkurs wiedzy o bohaterach Westerplatte,
- opracowanie monografii szkoły,
- wycieczki uczniów do miejsc pamięci narodowej.


Słów uznania dla sukcesów Zielonki nie szczędził Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa, który obiecał fundusze na dalszy jej rozwój, a całej szkolnej społeczności u progu nowego roku życzył wszelkiej pomyślności i realizacji ambitnych planów.

Równie miłe i ciepłe słowa skierowała do zebranych przewodnicząca Rady
 Rodziców. Pani Małgorzata Opioła zwróciła uwagę na szczególną rolę szkoły w życiu młodego człowieka i kształtowaniu jego charakteru.

Kolejnym punktem uroczystości był program słowno – muzyczny „Siedem dni obrony Westerplatte” poświęcony pamięci naszych patronów. Wzruszające teksty poetyckie
i wspomnienia Westerplatczyków wygłoszone przez utalentowanych recytatorów wprowadziły zebranych w pełen zadumy nastrój, a świetnie wykonane utwory muzyczne 
o tematyce wolnościowej i ojczyźnianej dopełniły całości.

Następnie wicedyrektor Pani Patrycja Ptak-Żołna przedstawiła relację z wizyty Samorządu Uczniowskiego na Westerplatte. W pełnych powagi słowach odniosła się nie tylko do obowiązku pamiętania o naszych patronach, ale także konieczności brania z nich przykładu. Przywołując słowa św. Jana Pawła II „Każdy z Was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć...” wezwała młodych ludzi do odkrycia tego, co jest tym Westerplatte dla każdego z nich, do zajęcia zdecydowanej postawy obrony tego bezcennego przyczółka.

W tej podniosłej chwili włodarze Powiatu Brzeskiego, dyrekcja, zaproszeni goście oraz uczniowie oddali hołd patronom szkoły składając pod pomnikiem wiązanki kwiatów
i urnę z ziemią przywiezioną przez Samorząd Uczniowski z Westerplatte.

W przerwie uroczystości dokonano otwarcia nowoczesnej pracowni mechatronicznej, której wyposażenie na kwotę ponad 300 tys. złotych sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół”.Druga część gali miała bardziej rozrywkowy charakter. To prezent dyrekcji szkoły dla społeczności uczniowskiej. Były profesjonalne pokazy tańca towarzyskiego
w wykonaniu tancerzy Szkoły Tańca „KLASA” z Tarnowa, sportowe akrobacje pole dance tancerek z Nowego Sącza. Jedne i drugie prezentacje wzbudziły zachwyt i wywołały wielkie emocje na widowni. Owacjom nie było końca. Mocnych wrażeń zapewnił zebranym koncert zespołu Krzagolec Gang, który zagrał zarówno najnowsze, jak i trochę starsze przeboje. Wiele osób dało się porwać sile muzyki i ruszyło w tany na parkiet...

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy uświetnili swoją obecnością tegoroczne Święto Szkoły: zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników oraz uczniów.

Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój udział w organizacji tej pięknej i podniosłej uroczystości.

MARZENA LECHOWICZ-LIRO