Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Sukces uczennicy ZSP w Czchowie w Konkursie PCK

2018-03-28 13:42
Sukces uczennicy ZSP w Czchowie w Konkursie PCK
 

Sukces uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie w Konkursie PCK

 
Natalia Woźniak- uczennica III klasy Techniku Żywienia  ZSP w Czchowie zajęła III miejsce w etapie Okręgowym XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK w kategorii szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

Patronat honorowy nad edycją Olimpiady objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny, Krajowe Centrum ds. AIDS, Instytut Żywności i Żywienia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Nagrodą główną w Olimpiadzie był indeks na wybrany kierunek Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podczas konkursu, który odbył się w Krakowie 15 marca 2018 roku, uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób, ekologii oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Oprócz testu wiedzy laureaci etapu rejonowego musieli  również wcześniej przeprowadzić akcję prozdrowotną w środowisku lokalnym. Opiekunem uczennicy przygotowującej się do udziału w Olimpiadzie była pani Izabela Ancukiewicz.

Tematem wybranym przez Natalię było zagrożenie smogiem i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska.  Uczennica przeprowadziła prelekcje dla uczniów klas pierwszych szczegółowo wyjaśniając temat zagrożenia toksycznym smogiem i sposoby ochrony przed wnikaniem go do dróg oddechowych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się informacja dotycząca sposobów kontroli jakości powietrza z możliwością stałego monitoringu dzięki zainstalowaniu aplikacji do kontroli jakości powietrza na telefonie komórkowym lub smartfonie. Taka ocena daje możliwość stałej znajomości jakości powietrza w rejonie miejsca zamieszkania i odpowiedniego reagowania. Gościem specjalnym podczas akcji był Dowódca Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku pan bryg. mgr inż. Wojciech Podleś.  Dowódca przeprowadził pogadankę z młodzieżą na temat zagrożeń tlenkiem węgla, wyjaśnił siłę toksycznych dymów, które zanieczyszczają powietrze, szczególnie wówczas gdy są spalane w piecach np. śmieci komunalne. Tematem poruszonym była również ochrona przeciwpożarowa i zasady posługiwania się gaśnicą.

Na koniec prelekcji przeprowadzone zostało badanie ankietowe dotyczące podejmowanych działań w kwestii ochrony środowiska i zdrowia w gospodarstwach domowych uczniów. Wyniki ankiety wykazały jednoznacznie, że zdecydowana większość badanych (tj. 29 z 35 osób) posiada piec na opał węglowy, a tylko 4 rodziny osób badanych ogrzewają dom piecem gazowym.  Tylko jedna osoba na 35 badanych posiada w swoim gospodarstwie domowym odnawialne źródła energii w postaci kolektorów słonecznych.  Optymizmem napawa fakt, że wszyscy ankietowani potwierdzili, że są świadomi tego, żechroniąc środowisko i dbając o czystość powietrza wpływają na swoje i innych zdrowie. Zadeklarowali  również, że będą dbać o środowisko. Tym samym uznać możemy, że akcja odniosła zamierzony skutek.
 
Więcej informacji o przebiegu etapu okręgowego można znaleźć na stronie www.pck.malopolska.pl