Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Nagrody rozdane... czyli kilka słów o konkursach w ZS w Szczurowej

2018-05-09 09:06
Nagrody rozdane... czyli kilka słów o konkursach w ZS w Szczurowej
 

Nagrody rozdane... czyli kilka słów o ostatnich konkursach w ZS w Szczurowej

 

III Konkurs Wiedzy o NATO

                W marcu 2018 r. w Zespole Szkół w Szczurowej został  przeprowadzony III Konkurs Wiedzy o NATO .
 Celem konkursu było:
- dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy na temat celów i zasad funkcjonowania NATO
  oraz polskiego  członkowstwa w tej organizacji;
- uświadomienie uczniom znaczenia  uczestnictwa Polski  w systemie zbiorowej obrony
 i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Organizatorem konkursu był nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa.  W konkursie mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół. Konkurs realizowany był w trzech etapach w postaci testu. Do kolejnych etapów mogli przystąpić tylko ci uczniowie, którzy zdobyli
w poprzednim etapie największa liczbę punktów. Pierwszy, drugi  oraz trzeci etap konkursu prowadził nauczyciel Edukacji dla Bezpieczeństwa. Do trzeciego etapu przestąpiło ośmioro uczniów. Byli to uczniowie, którzy w poprzednich etapach uzyskali największą liczbę  punktów. Konkurs zdaniem uczniów był dość trudny, a zagadnienia poszczególnych testów wykraczały poza program nauczania z poszczególnych przedmiotów. Uczniowie przygotowywali się do konkursu korzystając z wcześniej przygotowanych materiałów przeznaczonych do studiowania tej problematyki. W konkursie zwycięzcami okazali się tylko uczniowie technikum.

Pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy I technikum Andżelika Kwaśniewska, drugie miejsce uczennica tejże klasy Daria Dusza, zaś trzecie miejsce również uczennica
klasy I technikum  Magdalena Kozak. Uczniowie ci za uzyskanie największej liczby punktów zostali nagrodzeni statuetkami i dyplomami oraz książkami. Dyplomami i książkami  za udział wyróżnieni zostali również uczniowie tej klasy Artur Kuliś i Aleksandra Giemza. Statuetki, dyplomy oraz książki wręczyła zwycięzcom pani Dyrektor Zespołu Szkół Jolanta Gola- Styrna.
 

 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Polonii w USA.

W dniu 24 kwietnia 2018  w Zespole Szkół w Szczurowej odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych i Polonii w USA.
Cele konkursu to między innymi:
- wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim
-popularyzacja historii i kultury Stanów Zjednoczonych i Polonii tam zamieszkującej,
- podniesienie poziomu świadomości  interkulturowej
-zachęcanie do pozytywnej rywalizacji
- rozwój własnych ambicji. ,
Uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą z zakresu  geografii, historii i kultury Stanów Zjednoczonych oraz ważnych wydarzeń z  historii Polonii w USA.
 
Zwycięzcy konkursu:
I miejsce – Anita Rogóż (kl. 2 Technikum)
II miejsce – Karolina Sobol (kl. 1Technikum)
III miejsce – Sylwia Moskal (kl. 3 Technikum)
 
Nagrody za przygotowanie plakatu dotyczącego klubów polonijnych, głosami jury uczniowskiego otrzymały: Anita Rogóż  – I miejsce,  Weronika Stanisławczyk – II miejsce, Karolina Dymon – III miejsce, Katarzyna  Czaja  - wyróżnienie.
Wszyscy uczestnicy konkursu w obu kategoriach otrzymali nagrody ufundowane przez Polonię z Chicago.