Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
facebook
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

III spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych

2019-02-06 09:33
III spotkanie grupy wsparcia doradców zawodowych

„Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy” (Honore de Balzac)

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna i Powiatowe Centrum Edukacji zorganizowały III spotkanie Grupy Wsparcia doradców zawodowych szkół podstawowych, które tym razem miało charakter wyjazdowy. Doradcy odwiedzili szkoły ponadpodstawowe oraz placówki oświatowe Powiatu Brzeskiego. Jako pierwszy uczestników grupy gościł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku.

W pracowni hotelarskiej podjął doradców Pan dyrektor Jerzy Soska przedstawiając kierunki kształcenia w tym roku szkolnym i ofertę kierunków na rok szkolny 2019/2020.Omówił wizję i misję szkoły na przyszłe lata oraz osiągnięcia szkoły w 50-leciu jej istnienia, które szkoła uroczyście obchodziła 1 i 2 lutego 2019. 

Zwrócił uwagę na zmiany w oświacie, jak ważne jest włączanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania, powołania II stopniowej szkoły branżowej. Po ukończeniu I stopnia i po zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Będzie on przygotowany do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w szkole II stopnia. Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika. Absolwent szkoły branżowej II stopnia z tytułem technika może przystąpić do matury zawodowej oraz kontynuować kształcenie na wyższych studiach zawodowych w branży, w której uzyskał tytuł technika. Co najmniej 50% zajęć w szkole branżowej będzie przeznaczone na kształcenie zawodowe. W proponowanej strukturze pozostaje technikum działające na dotychczasowych zasadach, z maturą na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 

ELŻBIETA WOJNOWICZ

img-6212.jpg

img-6213.jpg

img-6215.jpg

img-6220.jpg